Oriëntatie Gesprek

Het oriëntatie gesprek is altijd geheel vrijblijvend en kostenloos. Tijdens dit gesprek worden de wensen van de klant besproken en leggen wij u onze werkwijze uit. Na dit gesprek weet u exact wat u van ons kunt verwachten en kunnen we naar aanleiding van het gesprek, indien gewenst, een offerte voor onze diensten opstellen.

HELDERE AFSPRAKEN ZIJN DE BASIS

Wij begrijpen dat het niet alleen draait om een mooi plaatje als eindresultaat. Wij besteden daarom veel aandacht aan een goed georganiseerd logistiek proces. Kenmerkend hiervoor zijn snelheid, heldere afspraken en een nette manier van werken. Dit om misverstanden en teleurstelling in de praktijk te voorkomen.

 

 

Schetsontwerp Tuin

 

 

Tuinontwerp

Offerte Traject

Naar aanleiding van de wensen welke voortgekomen zijn uit het oriënterend gesprek stellen wij een offerte op voor uw tuinproject. De offerte geeft een globale indicatie van de kosten van het tuinproject, in veel gevallen nemen wij hierin stelposten op omdat gaandeweg het ontwerpen van uw tuin pas een definitief kostenplaatje kan worden bepaald.

EEN GOED VERHAAL, EN DAN? 

Naar aanleiding van de Offerte wordt er een besluit genomen of u wel of niet gebruik wil maken van onze diensten. Indien u ervoor kiest om het tuinproject door ons te laten uitvoeren stemmen we vooraf een tijdsbestek af waarin het project zal worden afgerond. Daarnaast zal direct een start gemaakt worden met het inmeten van uw tuin ten aanzien van belangrijke elementen zoals bomen, beplanting of gebouwen.

Schets Ontwerp

Aan de hand van uw wensen en de inventarisatie van de elementen wordt het schetsontwerp gemaakt.
In een een heldere ontwerptekening wordt in hoofdlijnen het overzicht van de tuin inzichtelijk gemaakt.

VAN IDEE TOT ONTWERP? 

Het schetsontwerp geeft een eerste indruk van het beeld dat Hof van Huet heeft over uw tuin. Het ontwerp dient tevens als een praat plaatje waarbij u eventueel uw op of aanmerkingen te kennen kunt geven. Deze gaan wij vervolgens verwerken in het ontwerp ten einde tot een definitief schetsontwerp te komen.

 

  

 Definitief Ontwerp

Zodra het Schetsontwerp is goedgekeurd kunnen details aan het plan worden toegevoegd ten einde te komen tot een definitief ontwerp van uw tuin. In het Definitieve ontwerp zijn de door u aangegeven wensen verwerkt en krijgt u een compleet beeld van uw nieuwe tuin.

LAAT U VERRASSEN DOOR EEN 3D REALISATIE 

Laat het Schetsontwerp nog meer tot de verbeelding komen door hiervan een 3D realisatie te laten maken. Hierdoor krijgt u een uniek beeld van uw toekomstige tuin, belangrijke elementen tuin komen tot leven en krijgt u een gehele impressie van het idee dat Hof van Huet voor ogen heeft.

Uitvoering

Na de ontwerpfase begint het echte werk, het realiseren van uw tuin! Het realiseren van de ontworpen tuin zal altijd in overleg, en door duidelijke afspraken met u, worden uitgevoerd.
U kunt van ons verwachten dat Hof van Huet dit tot de puntjes zal begeleiden waardoor het eindbeeld overeenkomt met uw verwachtingen.

WIJ ZIJN PAS TEVREDEN ALS U HET BENT 

Uw tuin is pas echt af als het eindbeeld overeenkomt met uw verwachtingen. Wij vinden het dan ook belangrijk dat de tuin samen met u wordt opgeleverd. Tijdens deze oplevering controleren wij samen met u of alles is uitgevoerd zoals in het definitieve ontwerp is vastgelegd.